Coaching rodzicielski

czyli rzecz o wspólnym z dziećmi dorastaniu.

Coaching rodzicielski jest metodą wsparcia rodziców w świadomym wychowaniu swojego dziecka. Punktem wyjścia rozmowy coachingowej  jest konkretny problem, pytania coacha pozwalają precyzyjnie zdefiniować cel i podporządkować mu rozwiązania „szyte na miarę”, adekwatne do potrzeb klienta (rodzica).

Coaching rodzicielski ukierunkowuje rodziców  na  lepsze zrozumienie swojej relacji z dzieckiem. Warunkiem odniesienia sukcesu jest otwartość na zmianę i wspólne szukanie rozwiązań.

Coaching rodzicielski nie jest terapią rodziny, chociaż  może się tak zdarzyć, że w wyniku coachingu, klient dojdzie do  wniosku, że taka forma wsparcia, jak – terapia rodziny, jest mu potrzebna.

Za pomocą coachingu rodzicielskiego możesz:

odkryć swoje zasoby jako rodzica,

zrozumieć potrzeby swojego dziecka i jego zasoby,

praktykować nowe umiejętności w kontakcie z dzieckiem,

zapewnić dziecku możliwość pełnego rozwoju i zdobywania doświadczeń, będąc przy tym dla niego wsparciem,

nawiązać bliską relację z dzieckiem.

Do kogo skierowany jest coaching rodzicielski?

Do rodziców dzieci w każdym wieku, którzy chcą świadomie wychowywać, być wsparciem dla swojego dziecka,  budować z dziećmi głębokie relacje.

Jak jest forma coachingu rodzicielskiego?

Sesje indywidualne z rodzicem lub z rodzicami (60 minut)

Zapisy po uzgodnieniu mailowym:   k.koszewska@rozwodpoczekaj.org.pl               

Prowadzący:  Katarzyna Koszewska : patrz cv – zespół

Odpłatność: 150 zł za sesję 60 min



 • Statystyki

  W 2013 r. rozwiodło się ponad 66 tys. par małżeńskich, co oznacza wzrost liczby rozwodów (o ponad 1,6 tys.) w stosunku do roku poprzedniego.

  W miastach intensywność rozwodów jest ponad dwukrotnie wyższa niż na wsi.

  Rozwiedzeni małżonkowie przeżywają ze sobą przeciętnie ok. 14 lat. Średni wiek mężczyzn w momencie rozwodu to 40-41 lat. Kobiety były o ok. 2 lata młodsze. 47,7% to rodziny bezdzietne, a 37,7% to rodziny z 1 dzieckiem. Najmniej rozwodów występuje w rodzinach wielodzietnych (0,8 – 2,9%).

  W ostatnich latach ponad 2/3 przypadków powództwo o rozwód wnosi kobieta. Natomiast orzeczenie rozwodu z winy żony następuje w niewiele ponad 3% przypadków. Wina męża orzekana jest w 20% przypadków. Zwykle, w ponad 70% rozwodów, sąd nie orzeka winy.



 • strona www: Fabryka Dizajnu
  projekt graficzny: nietypowo.com

Sprawozdanie merytoryczne 2018 

Sprawozdanie merytoryczne 2017

Sprawozdanie merytoryczne 2016    

sprawozdanie-merytoryczne-2015

Sprawozdanie merytoryczne 2014

bilans  2018 

bilans2015

bilans_2014

Theme: flashcast.

-->