Wsparcie dla rodziców

1. PROGRAM „UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZE RODZICA W SYTUACJI OKOŁOROZWODOWEJ”

Dla rozstających się rodziców przygotowaliśmy program doskonalenia umiejętności wychowawczych i komunikacyjnych w sytuacji okołorozwodowej. Na program składa się cykl od 4 do 8 spotkań indywidualnych obejmujących następujące zagadnienia:

 • potrzeby dzieci w różnym wieku i adekwatne reagowanie na nie przez rodzica
 • różne podejścia wychowawcze – oparte na karach i nagrodach vs potrzebie przynależności i naturalnych konsekwencjach (Pozytywna Dyscyplina)
 • skuteczne i nieinwazyjne wpływanie na dziecko i pozyskiwanie do współpracy
 • komunikacja z dzieckiem oparta na szacunku (Gordon, Faber&Maslish, NVC)
 • emocje – jak wspierać dziecko w zdrowej emocjonalności i radzeniu sobie z trudnymi uczuciami
 • wyznaczanie zdrowych granic w relacjach z dzieckiem, adekwatne wymagania
 • przyczyny niewłaściwych zachowań dzieci i rozwiązywanie sytuacji trudnych i konfliktowych z dzieckiem
 • dbałość o dziecko w sytuacji okołorozwodowej, w tym – przygotowanie do zmiany w rodzinie
 • budowanie współpracy na rzecz dziecka z drugim rodzicem w trakcie i po rozwodzie, w tym – opracowanie rodzicielskiego planu wychowawczego.

Oprócz powyższych „bazowych” treści tematyka spotkania jest elastycznie dostosowywana do konkretnych potrzeb danego rodzica i dzieci.

Spotkania indywidualne mogą być uzupełniane warsztatami tematycznymi z zakresu umiejętności rodzicielskich, które stanowią element naszej stałej, nieodpłatnej oferty. Rodzice uczestniczący w programie mają pierwszeństwo zapisu na warsztaty i wykłady.

Na prośbę rodzica wydajemy zaświadczenia o odbyciu szkolenia w tym zakresie, także na potrzeby Sądu.

Spotkania prowadzą psychologowie współpracujący z Fundacją.

Zapisy: biuro@rozwodpoczekaj.org.pl

2. COACHING RODZICIELSKI

Coaching rodzicielski jest metodą wsparcia rodziców w świadomym wychowaniu swojego dziecka. Punktem wyjścia rozmowy coachingowej  jest konkretny problem, pytania coacha pozwalają precyzyjnie zdefiniować cel i podporządkować mu rozwiązania „szyte na miarę”, adekwatne do potrzeb klienta (rodzica).

Coaching rodzicielski ukierunkowuje rodziców  na  lepsze zrozumienie swojej relacji z dzieckiem. Warunkiem odniesienia sukcesu jest otwartość na zmianę i wspólne szukanie rozwiązań.

Coaching rodzicielski nie jest terapią rodziny, chociaż  może się tak zdarzyć, że w wyniku coachingu, klient dojdzie do  wniosku, że taka forma wsparcia, jak – terapia rodziny, jest mu potrzebna.

Za pomocą coachingu rodzicielskiego możesz:

odkryć swoje zasoby jako rodzica,

zrozumieć potrzeby swojego dziecka i jego zasoby,

praktykować nowe umiejętności w kontakcie z dzieckiem,

zapewnić dziecku możliwość pełnego rozwoju i zdobywania doświadczeń, będąc przy tym dla niego wsparciem,

nawiązać bliską relację z dzieckiem.

Do kogo skierowany jest coaching rodzicielski?

Do rodziców dzieci w każdym wieku, którzy chcą świadomie wychowywać, być wsparciem dla swojego dziecka,  budować z dziećmi głębokie relacje.

Jak jest forma coachingu rodzicielskiego?

Sesje indywidualne z rodzicem lub z rodzicami (60 minut)

Spotkania prowadzą psychologowie współpracujący z Fundacją.

Zapisy: biuro@rozwodpoczekaj.org.pl

3. WSPARCIE DLA RODZIN PATCHWORKOWYCH

Rodzicom zmagającym się z wyzwaniami, jakie stawia przed nimi rodzina rekonstruowana, tworzona przez partnerów i ich dzieci z poprzednich związków oferujemy wsparcie w postaci konsultacji indywidualnych i dla par oraz w formie warsztatów tematycznych (ogłaszane na naszej stronie www i na FB). Spotkania i warsztaty prowadzi dr Małgorzata Kałaska i inni psychologowie współpracujący z fundacją.

Zapisy: biuro@rozwodpoczekaj.org.pl

 • Statystyki

  W 2021 r. rozwiodło się ok. 61 tys. par małżeńskich. Liczba ta jest mniejsza niż w latach 2005-2019, przy czym od wielu lat odnotowuje się także mniejszą liczbę zawieranych małżeństw. W miastach intensywność rozwodów jest prawie trzykrotnie wyższa niż na wsi.

  Rozwiedzeni małżonkowie przeżywają ze sobą przeciętnie 14 lat. Średni wiek mężczyzn w momencie rozwodu to obecnie 42 lata. Kobiety były o ok. 2 lata młodsze. 47,7% to rodziny bezdzietne, a 37,7% to rodziny z 1 dzieckiem. Najmniej rozwodów występuje w rodzinach wielodzietnych (0,8 – 2,9%).

  W ponad 2/3 przypadków powództwo o rozwód wnosi kobieta. Zwykle, w prawie 80% rozwodów, sąd nie orzeka winy. Wina męża orzekana jest w 15% przypadków, zaś żony w niewiele niż 3% przypadków.

  Coraz częściej sąd orzeka wspólne wychowywanie dzieci przez rozwiedzionych rodziców – w 2021 r. takich rozstrzygnięć było ponad 68%, opieka przyznana wyłącznie matce to 27% (a jeszcze w 2000 r. udział ten wynosił aż 65%), natomiast wyłączna opieka ojca to 3% przypadków. • strona www: Fabryka Dizajnu
  projekt graficzny: nietypowo.com