Grupa wsparcia dla rodziców w kryzysie okołorozstaniowym

Kolejny raz, tak jak od wielu lat, ruszamy od września 2022 roku z grupą wsparcia – wspólną dla kobiet i mężczyzn w kryzysie okołorozwodowym/rozstaniowym. Nasze doświadczenie pokazuje, że obecność obu płci jest niezwykle ważne. Uczestnictwo w koedukacyjnej grupie nie tylko jest wtedy  formą psychologicznego wsparcia, ale umożliwia też szybsze zrozumienie źródeł osobistych problemów, sprzyja integracji różnych punktów widzenia.

Zapraszamy osoby będące w kryzysie okołorozwodowym/okołorozstaniowym, wychowujące dzieci, doświadczające poczucia zagubienia, utraty wielu ważnych dla nich aspektów życia, chcące odnaleźć się w sytuacji, ale też nadać jej znaczenie i zdefiniować swoją rolę jako rodzica ochraniającego dziecko przed parentyfikacją i innymi negatywnymi zjawiskami towarzyszącymi rozstaniu rodziców.

Grupa jest realizowana w ramach projektu „Ta Szansa dla rodzin”. Udział w grupie jest nieodpłatny. Pierwszeństwo zapisu mają mieszkańcy Targówka rewitalizowanego.

Data rozpoczęcia i zakończenia: od 15 września 2022  do 15 grudnia 2022, środy 18.00-20.30

Przyjęcie do grupy każdorazowo poprzedza konsultacja indywidualna u osoby prowadzącej

Konsultacje do grupy wsparcia odbywają się w terminach: 27.08.2022 -14.09.2022 rok

Zgłoszenia do grupy wsparcia i zapisy na konsultacje: 

biuro@rozwodpoczekaj.org.pl;

k.koszewska@rozwodpoczekaj.org.pl

Prowadząca: psycholog Katarzyna Alina Koszewska

(więcej informacji o prowadzącej na stronie www.rozwodpoczekaj.org.pl, zakładka: Zespół)

 Cele istnienia grupy:

– wzajemne wsparcie

– pomoc psychologiczna i psychologiczna interwencja kryzysowa

– psychoedukacja

Formy pracy:

Dzielenie się osobistym doświadczeniem w grupie osób o podobnych problemach  pod kierunkiem wykwalifikowanego trenera/trenerki oraz  konsultacje indywidualne, wykłady i warsztaty.

Tematyka spotkań będzie związana z takimi zagadnieniami jak: bliskość, opuszczenie, rozstanie, strata, miłość, bezpieczeństwo, odpowiedzialność, zemsta, wybaczenie, nadzieja, ból itp.

Maksymalna liczba osób w grupie: 12

Miejsce spotkań: lokal fundacji ul. Gwiaździsta 31m 89 ew. online poprzez skype w sytuacji zaostrzeń rygoru sanitarnego.

Zasady uczestnictwa w grupie: 

 1. Przystąpienie do grupy poprzedzone jest konsultacją indywidualną z trenerem prowadzącym, której celem jest dobór uczestników adekwatny do celów grupy.
 2. Grupa ma charakter otwarty – dobrowolność uczestnictwa oznacza, że każdy członek grupy może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w grupie, a na jego miejsce zostanie zrekrutowana nowa osoba.
 3. Dyskrecja – wzajemne zaufanie jest warunkiem poczucia bezpieczeństwa i współpracy. Wszystkie informacje o członkach grupy są objęte tajemnicą grupy.
 4. Odpowiedzialność za własny rozwój w sytuacji życiowej zmiany – każdy członek grupy decyduje o tym, co powie o sobie, ile chciałby wziąć od innych, ile innym ludziom chciałby dać. Dba o granice swoje i innych, bierze odpowiedzialność za konsekwencje swoich zachowań. Ma świadomość realizacji swoich celów i celów istnienia grupy.
 5. Otwartość – Członkowie grupy dzielą się swoim doświadczeniem, aktywnie słuchają innych, szanują odmienne opinie.
 6. Akceptacja – członkowie grupy akceptują siebie nawzajem, różnorodność jest wartością w rozwoju członków grupy.
 7. Szacunek – relacje w grupie oparte są na wzajemnych szacunku, formy pracy dostosowane do potrzeb członków grupy, szanujemy swój czas, punktualność jest wymagana.
 8. Elastyczność – w trakcie rozwoju grupy tworzone są dodatkowe zasady sprzyjające rozwojowi członków grupy. Odnoszą się one do relacji interpersonalnych i celu istnienia grupy.
 9. Trener prowadzący grupę podejmuje decyzję o wykluczeniu z grupy osób, które nie dotrzymują powyższych zasad. Decyzja taka poprzedzona jest wysłuchaniem członka grupy.
 • Statystyki

  W 2021 r. rozwiodło się ok. 61 tys. par małżeńskich. Liczba ta jest mniejsza niż w latach 2005-2019, przy czym od wielu lat odnotowuje się także mniejszą liczbę zawieranych małżeństw. W miastach intensywność rozwodów jest prawie trzykrotnie wyższa niż na wsi.

  Rozwiedzeni małżonkowie przeżywają ze sobą przeciętnie 14 lat. Średni wiek mężczyzn w momencie rozwodu to obecnie 42 lata. Kobiety były o ok. 2 lata młodsze. 47,7% to rodziny bezdzietne, a 37,7% to rodziny z 1 dzieckiem. Najmniej rozwodów występuje w rodzinach wielodzietnych (0,8 – 2,9%).

  W ponad 2/3 przypadków powództwo o rozwód wnosi kobieta. Zwykle, w prawie 80% rozwodów, sąd nie orzeka winy. Wina męża orzekana jest w 15% przypadków, zaś żony w niewiele niż 3% przypadków.

  Coraz częściej sąd orzeka wspólne wychowywanie dzieci przez rozwiedzionych rodziców – w 2021 r. takich rozstrzygnięć było ponad 68%, opieka przyznana wyłącznie matce to 27% (a jeszcze w 2000 r. udział ten wynosił aż 65%), natomiast wyłączna opieka ojca to 3% przypadków. • strona www: Fabryka Dizajnu
  projekt graficzny: nietypowo.com