MY DWOJE – trzy role

małżonek, rodzic, dziecko własnych rodziców.

Zapraszamy na warsztaty dla par – rodziców małych dzieci.

 Przyjście dziecka na świat zwykle przewraca małżeński porządek rzeczy do góry nogami. Wiąże się ze zmianami, które wcześniej nie były przez parę brane pod uwagę. Różne założenia wstępne okazują się nierealne w praktyce, rośnie zmęczenie, przybywa konfliktów. Z tego też względu okres ten uważa się za najpoważniejszy kryzys rozwojowy, przed jakim staje rodzina.

Według badań amerykańskich psychoterapeutów Johna i Julie Gottmanów, prawie 70% par skarży się na spadek satysfakcji z małżeństwa w ciągu pierwszego roku po przyjściu na świat dziecka – partnerzy odsuwają się od siebie emocjonalnie, zaniedbują swoją relację. Tymczasem bazą szczęśliwej rodziny jest dobra więź pomiędzy rodzicami. Jak ją podtrzymać i wyjść z kryzysu narodzin dziecka zwycięsko? Co robić, by po narodzinach dzieci zbliżyć się do siebie, jak pozostałe 30% badanych par?

 Będziemy się tym zajmować w trakcie warsztatów dla par – rodziców małych dzieci.

Nasz program jest neutralny światopoglądowo i oparty na aktualnej wiedzy psychologicznej na temat małżeństwa, rodzicielstwa i rodziny.                                

W przyjaznej i swobodnej atmosferze chcemy rozmawiać o: 

 – wyzwaniach związanych z rolami – żony i męża, matki i ojca, synowej i zięcia

 – kryzysach rozwojowych, przez które przechodzi większość rodzin, ze szczególnym

  uwzględnieniem kryzysu po narodzinach dziecka

– etapach rozwojowych małego dziecka, jego psychologicznych potrzebach i

  konstruktywnym odpowiadaniu na nie

 – skutecznym komunikowaniu się rodziców z dziećmi i ze sobą, by się dogadać, a nie

  nagadać

 – emocjach i potrzebach małżonków po narodzinach dziecka

– rozwiązywaniu konfliktów i typowych problemów w rodzinie oraz radzeniu sobie z tym, co nierozwiązywalne

 – budowaniu relacji z teściami i „resztą świata”.

 Terminy:

 spotkania weekendowe, 16 godzin dydaktycznych

  Uczestnicy:

 –  rodzice małych dzieci (jeszcze przed rozpoczęciem nauki szkolnej) – pary małżeńskie lub tworzące związki nieformalne

 Miejsce – sala szkoleniowa:

 Zaprzyjaźniona z nami Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 11

 ul. Nowogrodzka 10/6, Warszawa (od ul. Kruczej)

 Warsztaty prowadzą:

 Osoby prowadzące warsztaty to praktycy (psycholodzy dziecięcy, terapeuci rodzinni, mediatorzy rodzinni, trenerzy umiejętności społecznych) o dużym doświadczeniu zawodowym i życiowym, między innymi:

 Dorota Ziółkowska-Maciaszek – psycholog, psychoterapeuta

 Monika Werwicka – psycholog, trener

 Paweł Maciaszek – trener, prawnik, mediator

  Odpłatność:

 100 zł od pary rodziców, płatne w całości przy zapisie.

 Pozostałe koszty ponosi Fundacja.

 Rezerwacja:

 – Zacznijcie od wysłania do nas maila – prześlemy formularz zgłoszeniowy

 – Odeślijcie mailem wypełniony formularz na adres:

   pmaciaszek@interia.pl  

 – Po otrzymaniu od nas potwierdzenia wolnego miejsca na zajęciach i terminu, dokonajcie wpłaty 100 zł od pary na konto Fundacji „Rozwód? Poczekaj”.

  numer rachunku bankowego: 89 1090 1030 0000 0001 1617 6470

 Telefon kontaktowy:  501 163 597

 Dodatkowe informacje dla uczestników:

 – zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi – poza krótkimi wykładami są

   wypełnione ćwiczeniami w parach i dyskusjami na forum

  – zachęcamy do dzielenia się własnymi doświadczeniami, jednocześnie szanując

   prawo każdej osoby do odmowy aktywnego uczestnictwa,

  – przyjdźcie w swobodnych strojach, weźcie ze sobą ciekawość i pozytywny nastrój

   – kawę i coś do kawy zapewniają organizatorzy, nie stoi to jednak na przeszkodzie

   by przynieść coś ze sobą.

                                                              Zapraszamy!

 

 

 

 

 

 

 

 • Statystyki

  W 2021 r. rozwiodło się ok. 61 tys. par małżeńskich. Liczba ta jest mniejsza niż w latach 2005-2019, przy czym od wielu lat odnotowuje się także mniejszą liczbę zawieranych małżeństw. W miastach intensywność rozwodów jest prawie trzykrotnie wyższa niż na wsi.

  Rozwiedzeni małżonkowie przeżywają ze sobą przeciętnie 14 lat. Średni wiek mężczyzn w momencie rozwodu to obecnie 42 lata. Kobiety były o ok. 2 lata młodsze. 47,7% to rodziny bezdzietne, a 37,7% to rodziny z 1 dzieckiem. Najmniej rozwodów występuje w rodzinach wielodzietnych (0,8 – 2,9%).

  W ponad 2/3 przypadków powództwo o rozwód wnosi kobieta. Zwykle, w prawie 80% rozwodów, sąd nie orzeka winy. Wina męża orzekana jest w 15% przypadków, zaś żony w niewiele niż 3% przypadków.

  Coraz częściej sąd orzeka wspólne wychowywanie dzieci przez rozwiedzionych rodziców – w 2021 r. takich rozstrzygnięć było ponad 68%, opieka przyznana wyłącznie matce to 27% (a jeszcze w 2000 r. udział ten wynosił aż 65%), natomiast wyłączna opieka ojca to 3% przypadków.



 • strona www: Fabryka Dizajnu
  projekt graficzny: nietypowo.com