Szkoła Trenerów Grup Ojcowskich

I Edycja Szkoły Trenerów Grup Ojcowskich (STGO)–  w ramach programu współfinansowanego przez M.St.Warszawa i Fundację „Rozwód? Poczekaj”.

Szkoła przeznaczona jest dla tatów trenerów, psychologów, pedagogów i socjologów.

Po szkoleniu trenerzy będą przygotowani do pracy z warszawskimi grupami ojcowskimi.  Szkolenie jest nieodpłatne.

Razem: 64h, tj. 6 dni szkoleniowych (soboty i/lub niedziele).

Program zajęć:

– Ojcostwo – rys historyczny i kulturowy

– Inteligencja emocjonalna -rozpoznawania, przeżywanie i wyrażanie emocji u mężczyzn

– Relacje z własnym ojcem

– Rozwój i potrzeby dziecka na różnych etapach życia

– Umiejętności rodzicielskie ojca

– Małżeństwo a rodzicielstwo

– Prawa i obowiązki małżonków, prawa dziecka

– Zdrowy ojciec

– Praca z grupą

Zgłoszenia (cv i list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres: p.maciaszek@skat.org.pl

do dnia 10.03.2014

 • Statystyki

  W 2021 r. rozwiodło się ok. 61 tys. par małżeńskich. Liczba ta jest mniejsza niż w latach 2005-2019, przy czym od wielu lat odnotowuje się także mniejszą liczbę zawieranych małżeństw. W miastach intensywność rozwodów jest prawie trzykrotnie wyższa niż na wsi.

  Rozwiedzeni małżonkowie przeżywają ze sobą przeciętnie 14 lat. Średni wiek mężczyzn w momencie rozwodu to obecnie 42 lata. Kobiety były o ok. 2 lata młodsze. 47,7% to rodziny bezdzietne, a 37,7% to rodziny z 1 dzieckiem. Najmniej rozwodów występuje w rodzinach wielodzietnych (0,8 – 2,9%).

  W ponad 2/3 przypadków powództwo o rozwód wnosi kobieta. Zwykle, w prawie 80% rozwodów, sąd nie orzeka winy. Wina męża orzekana jest w 15% przypadków, zaś żony w niewiele niż 3% przypadków.

  Coraz częściej sąd orzeka wspólne wychowywanie dzieci przez rozwiedzionych rodziców – w 2021 r. takich rozstrzygnięć było ponad 68%, opieka przyznana wyłącznie matce to 27% (a jeszcze w 2000 r. udział ten wynosił aż 65%), natomiast wyłączna opieka ojca to 3% przypadków. • strona www: Fabryka Dizajnu
  projekt graficzny: nietypowo.com