Szkoła Trenerów Grup Ojcowskich

I Edycja Szkoły Trenerów Grup Ojcowskich (STGO)–  w ramach programu współfinansowanego przez M.St.Warszawa i Fundację „Rozwód? Poczekaj”.

Szkoła przeznaczona jest dla tatów trenerów, psychologów, pedagogów i socjologów.

Po szkoleniu trenerzy będą przygotowani do pracy z warszawskimi grupami ojcowskimi.  Szkolenie jest nieodpłatne.

Razem: 64h, tj. 6 dni szkoleniowych (soboty i/lub niedziele).

Program zajęć:

– Ojcostwo – rys historyczny i kulturowy

– Inteligencja emocjonalna -rozpoznawania, przeżywanie i wyrażanie emocji u mężczyzn

– Relacje z własnym ojcem

– Rozwój i potrzeby dziecka na różnych etapach życia

– Umiejętności rodzicielskie ojca

– Małżeństwo a rodzicielstwo

– Prawa i obowiązki małżonków, prawa dziecka

– Zdrowy ojciec

– Praca z grupą

Zgłoszenia (cv i list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres: p.maciaszek@skat.org.pl

do dnia 10.03.2014 • Statystyki

  W 2013 r. rozwiodło się ponad 66 tys. par małżeńskich, co oznacza wzrost liczby rozwodów (o ponad 1,6 tys.) w stosunku do roku poprzedniego.

  W miastach intensywność rozwodów jest ponad dwukrotnie wyższa niż na wsi.

  Rozwiedzeni małżonkowie przeżywają ze sobą przeciętnie ok. 14 lat. Średni wiek mężczyzn w momencie rozwodu to 40-41 lat. Kobiety były o ok. 2 lata młodsze. 47,7% to rodziny bezdzietne, a 37,7% to rodziny z 1 dzieckiem. Najmniej rozwodów występuje w rodzinach wielodzietnych (0,8 – 2,9%).

  W ostatnich latach ponad 2/3 przypadków powództwo o rozwód wnosi kobieta. Natomiast orzeczenie rozwodu z winy żony następuje w niewiele ponad 3% przypadków. Wina męża orzekana jest w 20% przypadków. Zwykle, w ponad 70% rozwodów, sąd nie orzeka winy. • strona www: Fabryka Dizajnu
  projekt graficzny: nietypowo.com

Sprawozdanie merytoryczne 2018 

Sprawozdanie merytoryczne 2017

Sprawozdanie merytoryczne 2016    

sprawozdanie-merytoryczne-2015

Sprawozdanie merytoryczne 2014

bilans  2018 

bilans2015

bilans_2014

Theme: flashcast.

-->