Cennik

Konsultacje psychologiczne indywidualne 50 min  180-200 zł

Konsultacje u terapeuty-seksuologa indywidualne 50 min 220 zł

Psychoterapia indywidualna 50 min 180-200 zł

Terapia EMDR 60 min 200 zł

Terapia EMDR 90 min 260 zł

Konsultacja wstępna dla pary 80 min 260-300 zł

Terapia par sesja 55 min 220-240 zł

Terapia pary u terapeuty-seksuologa sesja 55 min 240 zł

Terapia pary u terapeuty-seksuologa sesja 80 min 320 zł

Coaching i konsultacje rodzicielskie 1 rodzic 55 min 200 zł

Konsultacje rodzicielskie 2 rodziców 55 min 220 zł

Terapia par/konsultacje dla rodziców w języku angielskim 60 min 320 zł

 • Statystyki

  W 2021 r. rozwiodło się ok. 61 tys. par małżeńskich. Liczba ta jest mniejsza niż w latach 2005-2019, przy czym od wielu lat odnotowuje się także mniejszą liczbę zawieranych małżeństw. W miastach intensywność rozwodów jest prawie trzykrotnie wyższa niż na wsi.

  Rozwiedzeni małżonkowie przeżywają ze sobą przeciętnie 14 lat. Średni wiek mężczyzn w momencie rozwodu to obecnie 42 lata. Kobiety były o ok. 2 lata młodsze. 47,7% to rodziny bezdzietne, a 37,7% to rodziny z 1 dzieckiem. Najmniej rozwodów występuje w rodzinach wielodzietnych (0,8 – 2,9%).

  W ponad 2/3 przypadków powództwo o rozwód wnosi kobieta. Zwykle, w prawie 80% rozwodów, sąd nie orzeka winy. Wina męża orzekana jest w 15% przypadków, zaś żony w niewiele niż 3% przypadków.

  Coraz częściej sąd orzeka wspólne wychowywanie dzieci przez rozwiedzionych rodziców – w 2021 r. takich rozstrzygnięć było ponad 68%, opieka przyznana wyłącznie matce to 27% (a jeszcze w 2000 r. udział ten wynosił aż 65%), natomiast wyłączna opieka ojca to 3% przypadków. • strona www: Fabryka Dizajnu
  projekt graficzny: nietypowo.com