Zespół

Dorota Ziółkowska – Maciaszek – Prezes Zarządu   Portret Dorota

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, a wcześniej – Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej. Ukończyła Szkołę Psychoterapeutów i Trenerów w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie (certyfikat nr 127), roczny Kurs Terapii Par w Laboratorium Psychoedukacji oraz szkolenie z zakresu psychoterapii i pracy z grupą w Polskim Towarzystwie Psychologii Zorientowanej na Proces. Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych. Pracuje z parami w obszarze terapii pary i mediacji małżeńskich. Prowadzi coaching oraz szkolenia i warsztaty między innymi z zakresu: psychologii związków i rodziny, efektywnej komunikacji, rozwiązywania konfliktów, zarządzania stresem, interwencji kryzysowej. Współautorka programu szkoleniowego z zakresu interwencji kryzysowej w edukacji dla grupy interwentów przy Mieście st. Warszawa. Wieloletnia, była współpracowniczka dydaktyczna Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (obecnie Uniwersytet SWPS).

Katarzyna Klimko-Damska – Vice Prezes Zarządu Fundacji   Kasia KD

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Psychoterapii  „INTRA” oraz Studiów Podyplomowych SWPS  z zakresu Seksuologii Klinicznej i Sądowej.  Psychoterapeutka i seksuolożka pracująca z osobami dorosłymi. Zajmuje się problemami dotyczącymi  zdrowia seksualnego – prowadzi poradnictwo seksuologiczne, terapię indywidualną zaburzeń seksualnych oraz terapię pary w tym zakresie. Pracuje również z osobami, które doświadczyły przemocy, w tym na tle seksualnym oraz ze sprawcami przemocy.  Orędowniczka rozmawiania z dziećmi o „tych sprawach” – wspiera rodziców chcących świadomie wspierać zdrowy rozwój psychoseksualny swoich dzieci a także tych niepokojących się o zachowania seksualne małych dzieci i nastolatków.

Katarzyna Alina Koszewska   –  Członek Zarządu, Dyrektor Fundacji                               

Psycholog (specjalność: psychologia kliniczna i zdrowia, Uniwersytet SWPS), pedagog (specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Uniwersytet Warszawski), terapeutka EMDR level I,  level II (certyfikacja PTT EMDR i EMDR Europe), liczne szkolenia specjalistyczne związane z wykorzystaniem EMDR, między innymi w zaburzeniach odżywiania, w dysocjacyjnym zaburzeniu osobowości (praca z częściami Ja, w zaburzeniach obsesyjno- kompulsywnych, w depresji,  w uzależnieniach behawioralnych i innych), interwentka kryzysowa – certyfikacja PEN, superwizorka – certyfikacja MEN, trenerka rozwoju osobistego – certyfikacja CODN, CEO. Absolwentka 350-godzinnego Programu Edukacji Psychologicznej w zakresie Pomocy Psychologicznej Instytutu Terapii Gestalt Oddziału Krakowskiego Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków. Staż kliniczny odbyła w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Zaburzeń Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Od 2012 roku w Fundacji Rozwód? Poczekaj!, gdzie zajmuje się udzielaniem pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych, terapią traumy sytuacyjnej oraz terapią traumy związanej z zaburzeniami więzi wykorzystując terapię EMDR oraz terapię integracyjną; prowadzi grupy wsparcia dla osób w kryzysie okołorozwodowym/okołorozstaniowym, wykłady, zajęcia warsztatowe, konsultacje dla rodziców.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami znajdującymi się w kryzysie życiowym, cierpiącymi na depresję, doświadczającymi lęków, stresu, trudności emocjonalnych i motywacyjnych, problemów wychowawczych. Stale doskonali swoje umiejętności. Współautorka i redaktorka merytoryczna licznych publikacji dla nauczycieli i trenerów, w tym: „Sytuacje kryzysowe w szkole”, „Kryzys. Szybkie reagowanie”, „Prawa człowieka, Poradnik nauczyciela”, „Zrozumieć innych, czyli jak uczyć o uchodźcach (książka nominowana do Nagrody Edukacja XXI w 2002 roku), „Szkolny program wychowawczy”, „Trening Kompetencji Społecznych” i inne. Autorka książki „Dołącz do nas” wydanej przez Olimpiady Specjalne Polska. Redaktorka merytoryczna polskiej edycji „Compasito” – poradnika Rady Europy, Wydawnictwa CODN, „Autobiografii spotkań międzykulturowych” – Rada Europy, Wydawnictwo ORE i wielu innych , w tym: artykułów w czasopismach psychologicznych.              

Małgorzata Kałaska – współpracowniczka 

dr psychologii, mediatorka, certyfikowany trener komunikacji międzykulturowej, trenerka rozwoju osobistego. Coach rodzicielski i coach relacji. Wykładała na uczelni, pracowała jako psycholog w warszawskich szkołach i przedszkolu, ukończyła kilka kursów psychoterapii. Obecnie pracuje integracyjnie i systemowo z rodzicami i parami zwłaszcza w nietypowych układach rodzinnych. Współpracuje z Fundacją Rozwoju Rodziny RoRo, z NVC Lab, próbując twórczo godzić wyniki aktualnych psychologicznych badań naukowych z podejściem NVC (z powodzeniemJ). Prowadzi warsztaty umiejętności wychowawczych, konsultacje i coaching dla rodziców rozwodzących się, dla rodziców samodzielnych (także ojców!), adopcyjnych i par patchworkowych. Prowadzi też mediacje w konfliktach rodzinnych – zwłaszcza okołorozwodowych oraz coaching i szkolenia dla nauczycieli (od przedszkola do liceum) w zakresie pomocy dziecku w sytuacji rodzinnego kryzysu.     

Magdalena Wasilewska – współpracowniczka                                     

Absolwentka wydziału filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, magister psychologii, ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki przedszkolnej, zarządzania i marketingu w oświacie oraz liderów oświaty. Certyfikowany edukator Pozytywnej Dyscypliny dla nauczycieli oraz rodziców. Posiada doświadczenie w pracy w przedszkolu, brała udział w wielu szkoleniach i warsztatach z zakresu komunikacji, motywacji, pedagogiki; liderka wielu zespołów zadaniowych. Opracowuje programy własne dla dzieci w wieku przedszkolnym. Ukierunkowana na realizację zadań edukacyjnych i rozwój osobisty oraz na wartościowe relacje. Obecnie dyrektor jednego z warszawskich przedszkoli publicznych. W fundacji prowadzi warsztaty z Pozytywnej Dyscypliny dla nauczycieli i rodziców oraz konsultacje rodzicielskie.

 Ewa Kraszpulska – współpracowniczka 

 Absolwentka Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Pedagog, nauczyciel dyplomowany, socjoterapeuta, edukator. Odbyła studia podyplomowe w zakresie logopedii, socjoterapii, przygotowania do życia w rodzinie. Posiada certyfikat trenera ART-u, oraz trenera ETOH-u, uprawniający do samodzielnej realizacji programu „III Elementarza czyli siedmiu kroków”. Projektuje i realizuje programy dla uczniów, nauczycieli i rodziców dotyczące problemów przemocy dorosłych w stosunku do dzieci, wykorzystywania seksualnego, uzależnień, komunikacji interpersonalnej. Ma doświadczenie w rozwiązywaniu trudnych problemów interpersonalnych w klasach szkolnych drogą mediacji i negocjacji. Jest obrońcą praw dziecka. Współpracuje z Fundacją NSPPCC Child Protection. Szkoli studentów, przygotowując ich do pracy z dziećmi na koloniach. Prowadzi warsztaty i superwizje dla nauczycieli i rodziców. Dyrektor Ośrodka „Żyj zdrowo”.

 Monika Werwicka – współpracowniczka   Monika foto

Ukończyła Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii. Posiada licencję trenerską w zakresie                 grupowego treningu umiejętności społecznych, wydaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Zajmuje się szeroko rozumianą diagnozą psychologiczną, prowadzi terapię krótkoterminową oraz interwencje kryzysowe. Autorka i realizatorka licznych programów i projektów szkoleniowych. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i treningów z obszaru komunikacji interpersonalnej, twórczego myślenia, asertywności, mediacji i negocjacji, wykorzystywania inteligencji emocjonalnej. Prowadzi indywidualne konsultacje superwizyjne oraz life-coaching dla TOP managmentu. Wieloletni dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie. Jest stałym współpracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego.

Paweł Wojciechowski – współpracownik   

Psychoterapeuta prowadzący terapię indywidualną i grupową w podejściu psychodynamicznym oraz psychoterapię par. Absolwent czteroletniego Studium Psychoterapii oraz dwuletniego Studium Psychoterapii Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji. Ukończył szkolenie Emotionally Focused Therapy for Couples certyfikowane przez International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy w Ottawie.
Odbył 3-letni staż kliniczny w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie, w Ambulatorium, na Oddziale XI Rehabilitacji Psychiatrycznej i Oddziale II Psychiatrycznym. W ramach praktyki szkoleniowej współprowadził grupy terapeutyczne młodych dorosłych w Laboratorium Psychoedukacji.
Jest członkiem Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoją pracę poddaje superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; Zofii Milskiej -Wrzosińskiej, Jerzego Dmuchowskiego, Katarzyny Moczulskiej.

Posiada certyfikaty trenera i coacha Akademii Trop rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Dotychczas opublikował: Rozmowę „Nasze światy zastępcze” (Charaktery nr 1/2020), książkę „Światy Zastępcze. Samotność wobec kultury” (Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2018), oraz zbiór poezji „Cisza jest w moim życiu” (LSW 2014).

W Fundacji prowadzi zajęcia psychoedukacyjne w zakresie wzmacniania kompetencji rodzicielskich, w tym – warsztaty dla ojców oraz grupy dla osób z uzależnieniami behawioralnymi.

Natalia Gozdowska – współpracowniczka     

Trener rozwoju osobistego, coach, od ponad 15 lat pomaga innym w zakresie wzmacniania talentów, kompetencji miękkich, umiejętności budowania relacji z innymi. Pracowała w obszarach, z zarządzaniem zasobami ludzkimi i komunikacją w Avivie, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zajmowała się rekrutacją i rozwojem w Enel-Medzie, gdzie prowadziła szkolenia z zakresu zarządzania stresem i budowania relacji z pacjentem. Przez ostatnie dwa lata zajmowała się doradztwem w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozwojem centralnych procesów HR w Early Stage. Obecnie współpracuje z fundacją Mamo Pracuj, z którą realizuje m.in. projekty z zakresu mentoringu, doradztwa zawodowego, wsparcia kobiet, wracających do pracy po dłuższej przerwie. Publikuje również artykuły na temat rozwoju osobistego na portalu www.mamopracuj.pl. Jest w trakcie certyfikacji na studiach podyplomowych z zakresu coachingu i mentoringu SWPS i Laboratorium Psychoedukacji.

Rada Fundacji:

Dorota Wodnicka

Monika Werwicka

Magdalena Barbaś


 • Statystyki

  W 2021 r. rozwiodło się ok. 61 tys. par małżeńskich. Liczba ta jest mniejsza niż w latach 2005-2019, przy czym od wielu lat odnotowuje się także mniejszą liczbę zawieranych małżeństw. W miastach intensywność rozwodów jest prawie trzykrotnie wyższa niż na wsi.

  Rozwiedzeni małżonkowie przeżywają ze sobą przeciętnie 14 lat. Średni wiek mężczyzn w momencie rozwodu to obecnie 42 lata. Kobiety były o ok. 2 lata młodsze. 47,7% to rodziny bezdzietne, a 37,7% to rodziny z 1 dzieckiem. Najmniej rozwodów występuje w rodzinach wielodzietnych (0,8 – 2,9%).

  W ponad 2/3 przypadków powództwo o rozwód wnosi kobieta. Zwykle, w prawie 80% rozwodów, sąd nie orzeka winy. Wina męża orzekana jest w 15% przypadków, zaś żony w niewiele niż 3% przypadków.

  Coraz częściej sąd orzeka wspólne wychowywanie dzieci przez rozwiedzionych rodziców – w 2021 r. takich rozstrzygnięć było ponad 68%, opieka przyznana wyłącznie matce to 27% (a jeszcze w 2000 r. udział ten wynosił aż 65%), natomiast wyłączna opieka ojca to 3% przypadków. • strona www: Fabryka Dizajnu
  projekt graficzny: nietypowo.com