Zespół

Dorota Ziółkowska – Maciaszek – Prezes Zarządu   Portret Dorota

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, a wcześniej – Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej. Ukończyła Szkołę Psychoterapeutów i Trenerów w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie (certyfikat nr 127), roczny Kurs Terapii Par w Laboratorium Psychoedukacji oraz szkolenie z zakresu psychoterapii i pracy z grupą w Polskim Towarzystwie Psychologii Zorientowanej na Proces. Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych. Pracuje też w obszarze mediacji małżeńskich i terapii pary. Prowadzi coaching oraz szkolenia i warsztaty między innymi z zakresu: efektywnej komunikacji, rozwiązywania konfliktów, zarządzania stresem, zapobiegania wypaleniu zawodowemu, interwencji kryzysowej. Superwizuje pracę grupy oświatowych interwentów kryzysowych w Warszawie. Wieloletni współpracownik Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (Uniwersytet Humanistyczny SWPS).

Katarzyna Klimko-Damska – Vice Prezes Zarządu Fundacji   Kasia KD

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Psychoterapii  „INTRA” oraz  Studiów Podyplomowych SWPS  z zakresu Seksuologii Klinicznej i Sądowej. Zajmuje się problemami dotyczącymi  zdrowia seksualnego – prowadzi terapię indywidualną i terapię par w tym zakresie. Przez wiele lat pracowała z osobami, które weszły w konflikt z prawem i ich rodzinami. Prowadzi terapię ofiar i sprawców przemocy w tym przemocy seksualnej . W pracy naukowej skupia się nad problemem pedofilii. Orędowniczka  rozmawiania rodziców  z dziećmi o „tych sprawach”.

Katarzyna Alina Koszewska   –  Członek Zarządu, Dyrektor Fundacji                                   

Psycholog (specjalność: psychologia kliniczna i zdrowia, Uniwersytet SWPS), pedagog (specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Uniwersytet Warszawski), terapeutka EMDR level I,  level II (certyfikacja PTT EMDR i EMDR Europe), interwentka kryzysowa – certyfikacjja PEN, superwizorka – certyfikacja MEN, trenerka rozwoju osobistego – certyfikacja CODN, CEO. Absolwentka 350-godzinnego Programu Edukacji Psychologicznej w zakresie Pomocy Psychologicznej Instytutu Terapii Gestalt Oddziału Krakowskiego Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków. Staż kliniczny odbyła w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Zaburzeń Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Od 2012 roku w Fundacji Rozwód? Poczekaj!, gdzie zajmuje się udzielaniem pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych, terapią traumy sytuacyjnej oraz terapią traumy związanej z zaburzeniami więzi wykorzystując terapię EMDR oraz terapię integracyjną; prowadzi grupy wsparcia dla osób w kryzysie okołorozwodowym/okołorozstaniowym, wykłady, zajęcia warsztatowe, konsultacje dla rodziców.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami znajdującymi się w kryzysie życiowym, cierpiącymi na depresję, doświadczającymi lęków, stresu, trudności emocjonalnych i motywacyjnych, problemów wychowawczych. Stale doskonali swoje umiejętności. Współautorka i redaktorka merytoryczna licznych publikacji dla nauczycieli i trenerów, w tym: „Sytuacje kryzysowe w szkole”, „Kryzys. Szybkie reagowanie”, „Prawa człowieka, Poradnik nauczyciela”, „Zrozumieć innych, czyli jak uczyć o uchodźcach (książka nominowana do Nagrody Edukacja XXI w 2002 roku), „Szkolny program wychowawczy”, „Trening Kompetencji Społecznych” i inne. Autorka książki „Dołącz do nas” wydanej przez Olimpiady Specjalne Polska. Redaktorka merytoryczna polskiej edycji „Compasito” – poradnika Rady Europy, Wydawnictwa CODN, „Autobiografii spotkań międzykulturowych” – Rada Europy, Wydawnictwo ORE i wielu innych , w tym: artykułów w czasopismach psychologicznych.              

Ewa Kraszpulska – współpracownik  

 absolwentka Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Pedagog, nauczyciel dyplomowany, socjoterapeuta, edukator. Odbyła studia podyplomowe w zakresie logopedii, socjoterapii, przygotowania do życia w rodzinie. Posiada certyfikat trenera ART-u, oraz trenera ETOH-u, uprawniający do samodzielnej realizacji programu „III Elementarza czyli siedmiu kroków”. Projektuje i realizuje programy dla uczniów, nauczycieli i rodziców dotyczące problemów przemocy dorosłych w stosunku do dzieci, wykorzystywania seksualnego, uzależnień, komunikacji interpersonalnej. Ma doświadczenie w rozwiązywaniu trudnych problemów interpersonalnych w klasach szkolnych drogą mediacji i negocjacji. Jest obrońcą praw dziecka. Współpracuje z Fundacją NSPPCC Child Protection. Szkoli studentów, przygotowując ich do pracy z dziećmi na koloniach. Prowadzi warsztaty i superwizje dla nauczycieli i rodziców. Dyrektor Ośrodka „Żyj zdrowo”.

Małgorzata Kałaska – współpracowniczka 

dr psychologii, mediatorka, certyfikowany trener komunikacji międzykulturowej, trenerka rozwoju osobistego. Coach rodzicielski i coach relacji. Wykładała na uczelni, pracowała jako psycholog w warszawskich szkołach i przedszkolu, ukończyła kilka kursów psychoterapii. Obecnie pracuje integracyjnie i systemowo z rodzicami i parami zwłaszcza w nietypowych układach rodzinnych. Współpracuje z Fundacją Rozwoju Rodziny RoRo, z NVC Lab, próbując twórczo godzić wyniki aktualnych psychologicznych badań naukowych z podejściem NVC (z powodzeniemJ). Prowadzi warsztaty umiejętności wychowawczych, konsultacje i coaching dla rodziców rozwodzących się, dla rodziców samodzielnych (także ojców!), adopcyjnych i par patchworkowych. Prowadzi też mediacje w konfliktach rodzinnych – zwłaszcza okołorozwodowych oraz coaching i szkolenia dla nauczycieli (od przedszkola do liceum) w zakresie pomocy dziecku w sytuacji rodzinnego kryzysu.                                     

 Monika Werwicka – współpracowniczka   Monika foto

Ukończyła Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii. Posiada licencję trenerską w zakresie                 grupowego treningu umiejętności społecznych, wydaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Zajmuje się szeroko rozumianą diagnozą psychologiczną, prowadzi terapię krótkoterminową oraz interwencje kryzysowe. Autorka i realizatorka licznych programów i projektów szkoleniowych. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i treningów z obszaru komunikacji interpersonalnej, twórczego myślenia, asertywności, mediacji i negocjacji, wykorzystywania inteligencji emocjonalnej. Prowadzi indywidualne konsultacje superwizyjne oraz life-coaching dla TOP managmentu. Wieloletni dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie. Jest stałym współpracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego.

Paweł Wojciechowski – współpracownik       

Psychoterapeuta odbywający szkolenie w Studium Psychoterapii oraz Studium Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji. Doświadczenie kliniczne zdobywał w ambulatorium i na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie. Jest certyfikowanym trenerem i coachem Akademii TROP rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Od 10 lat współpracuje z klientem biznesowym. Pracuje w nurcie psychodynamicznym, wykorzystuje elementy interpersonalne i egzystencjalne. Prowadzi pacjentów zgłaszających problemy braku pewności siebie, depresji, lęku, regulacji afektu, szerokiego spektrum uzależnień i innych (Centrum Pomocy Profesjonalnej). Pracuje pod superwizją certyfikowanych superwizorów PTP. W październiku 2018 roku ukazała się jego książka „Światy Zastępcze. Samotność wobec kultury” (wydana przez GWP). Opublikował zbiór poezji „Cisza jest w moim życiu” (LSW 2014).

W Fundacji prowadzi zajęcia psychoedukacyjne w zakresie wzmacniania kompetencji rodzicielskich, w tym – warsztaty dla ojców oraz grupy dla osób z uzależnieniami behawioralnymi.

Natalia Gozdowska – współpracowniczka     

Trener rozwoju osobistego, coach, od ponad 15 lat pomaga innym w zakresie wzmacniania talentów, kompetencji miękkich, umiejętności budowania relacji z innymi. Pracowała w obszarach, z zarządzaniem zasobami ludzkimi i komunikacją w Avivie, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zajmowała się rekrutacją i rozwojem w Enel-Medzie, gdzie prowadziła szkolenia z zakresu zarządzania stresem i budowania relacji z pacjentem. Przez ostatnie dwa lata zajmowała się doradztwem w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozwojem centralnych procesów HR w Early Stage. Obecnie współpracuje z fundacją Mamo Pracuj, z którą realizuje m.in. projekty z zakresu mentoringu, doradztwa zawodowego, wsparcia kobiet, wracających do pracy po dłuższej przerwie. Publikuje również artykuły na temat rozwoju osobistego na portalu www.mamopracuj.pl. Jest w trakcie certyfikacji na studiach podyplomowych z zakresu coachingu i mentoringu SWPS i Laboratorium Psychoedukacji.

 

Rada Fundacji:

Dorota Wodnicka, Monika Werwicka, Magdalena Barbaś


 • Statystyki

  W 2013 r. rozwiodło się ponad 66 tys. par małżeńskich, co oznacza wzrost liczby rozwodów (o ponad 1,6 tys.) w stosunku do roku poprzedniego.

  W miastach intensywność rozwodów jest ponad dwukrotnie wyższa niż na wsi.

  Rozwiedzeni małżonkowie przeżywają ze sobą przeciętnie ok. 14 lat. Średni wiek mężczyzn w momencie rozwodu to 40-41 lat. Kobiety były o ok. 2 lata młodsze. 47,7% to rodziny bezdzietne, a 37,7% to rodziny z 1 dzieckiem. Najmniej rozwodów występuje w rodzinach wielodzietnych (0,8 – 2,9%).

  W ostatnich latach ponad 2/3 przypadków powództwo o rozwód wnosi kobieta. Natomiast orzeczenie rozwodu z winy żony następuje w niewiele ponad 3% przypadków. Wina męża orzekana jest w 20% przypadków. Zwykle, w ponad 70% rozwodów, sąd nie orzeka winy. • strona www: Fabryka Dizajnu
  projekt graficzny: nietypowo.com

Sprawozdanie merytoryczne 2018 

Sprawozdanie merytoryczne 2017

Sprawozdanie merytoryczne 2016    

sprawozdanie-merytoryczne-2015

Sprawozdanie merytoryczne 2014

bilans  2018 

bilans2015

bilans_2014

Theme: flashcast.

-->