Zespół

Dorota Ziółkowska – Maciaszek – Prezes Zarządu   Portret Dorota

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, a wcześniej – Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej. Ukończyła Szkołę Psychoterapeutów i Trenerów w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie (certyfikat nr 127), roczny Kurs Terapii Par w Laboratorium Psychoedukacji oraz szkolenie z zakresu psychoterapii i pracy z grupą w Polskim Towarzystwie Psychologii Zorientowanej na Proces. Zajmuje się psychoterapią dorosłych. Pracuje też w obszarze mediacji małżeńskich i terapii pary. Prowadzi life-coaching oraz szkolenia i warsztaty między innymi z zakresu: efektywnej komunikacji, rozwiązywania konfliktów, zarządzania stresem, zapobiegania wypaleniu zawodowemu, interwencji kryzysowej. Superwizuje pracę grupy oświatowych interwentów kryzysowych w Warszawie. Jest wieloletnim współpracownikiem Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

 

Katarzyna Klimko-Damska – Vice Prezes Zarządu Fundacji

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Psychoterapii  „INTRA” oraz  Studiów Kasia KDPodyplomowych SWPS  z zakresu Seksuologii Klinicznej i Sądowej. Zajmuje się problemami dotyczącymi  zdrowia seksualnego – prowadzi terapię indywidualną i terapię par w tym zakresie. Przez wiele lat pracowała z osobami, które weszły w konflikt z prawem i ich rodzinami. Prowadzi terapię ofiar i sprawców przemocy w tym przemocy seksualnej . W pracy naukowej skupia się nad problemem pedofilii. Orędowniczka  rozmawiania rodziców  z dziećmi o „tych sprawach”.

Paweł Maciaszek – Członek Zarządu, Dyrektor Fundacji

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował psychologię na Portret PawełKatolickim Uniwersytecie Lubelskim. Terapeuta TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach). Trener biznesu (Grupa TROP) i umiejętności psychospołecznych. Prowadzi szkolenia z zakresu: asertywności, skutecznej komunikacji i kreatywności, zarządzania stresem, efektywności osobistej, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Mediator rodzinny. Pracuje z parami planującymi ślub i młodymi małżeństwami. Trener grup ojcowskich. Założyciel SKAT – Stołecznego Klubu Aktywnych Tatów.

Katarzyna Koszewska   – współpracownik                                                                        

kasia koszewska

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Terapii Gestalt Programu Edukacji Psychologicznej w zakresie pomocy psychologicznej  Oddziału Krakowskiego Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków, Szkoły Trenerów CEO,  Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (certyfikat i rekomendacja), Programu Coach Wise™ Essentials (akredytacja International Coach Federation),  szkolenia dla coachów „Points of You More”. Edukatorka i superwizorka (certyfikacja Ministerstwa Edukacji Narodowej). Autorka, współautorka i redaktorka merytoryczna wielu publikacji z zakresu psychoedukacji dla nauczycieli i trenerów.                                                                                                                   Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne, superwizje trenerów i coachów, life coaching i coaching rodzicielski. Przez kilka lat koordynatorka pracy grupy interwentów kryzysowych m.st. Warszawy.             Nominowana przez Prezydent m.st. Warszawy do składu Kapituły „Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka”.

 Monika Werwicka – współpracownik 

Ukończyła Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii. Posiada licencję trenerską w zakresie                 grupowego treningu umiejętności społecznych, wydaną przez Polskie Towarzystwo Monika fotoPsychologiczne. Zajmuje się szeroko rozumianą diagnozą psychologiczną, prowadzi terapię krótkoterminową oraz interwencje kryzysowe. Autorka i realizatorka licznych programów i projektów szkoleniowych. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i treningów z obszaru komunikacji interpersonalnej, twórczego myślenia, asertywności, mediacji i negocjacji, wykorzystywania inteligencji emocjonalnej. Prowadzi indywidualne konsultacje superwizyjne oraz life-coaching dla TOP managmentu. Wieloletni dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie. Jest stałym współpracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego.

Joanna  Baranowska – współpracownik

Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, szkołę coachingową Erickson College oraz Asiafb (1)Szkołę Trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się rozwojem pełnego potencjału ludzi, analizą potrzeb szkoleniowych osób i organizacji, analizą predyspozycji osobowościowych zgodnie z systemem Thomas International Management Systems. Prowadzi szkolenia dla firm z zakresu kompetencji menadżerskich.Wspiera mamy w budowaniu równowagi między różnymi obszarami życia i w powrocie na rynek pracy. Jest autorką programu coachingowego AKTYWNA MAMA oraz szkoleń: O MAMO! WYJDŹ Z PIELESZY i MAMA BEZ FRUSTRACJI I POCZUCIA WINY. Licencjonowana trenerka programu kręgów samoodnowy dla mam wg metody Renee Trudeau & Associates. . NLP Practitioner. Wprowadza i promuje w Polsce metodę wychowawczą POZYTYWNA DYSCYPLINA

zdjecie_moje 001 (1)Wojciech Pokój 

Student wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Studenckiego Koła Naukowego „Dialog”. Tłumacz i lektor języka angielskiego. Zaangażowany w aktualne projekty praktykant w Fundacji, odpowiedzialny między innymi za kontakty międzynarodowe i koordynację projektów partnerskich.

Project Coordinator,  Divorce?Wait! Foundation, University of Warsaw

w.pokoj@rozwodpoczekaj.org.pl

 

Rada Fundacji:

Dorota Wodnicka, Monika Werwicka, Magdalena Barbaś


 • Statystyki

  W 2013 r. rozwiodło się ponad 66 tys. par małżeńskich, co oznacza wzrost liczby rozwodów (o ponad 1,6 tys.) w stosunku do roku poprzedniego.

  W miastach intensywność rozwodów jest ponad dwukrotnie wyższa niż na wsi.

  Rozwiedzeni małżonkowie przeżywają ze sobą przeciętnie ok. 14 lat. Średni wiek mężczyzn w momencie rozwodu to 40-41 lat. Kobiety były o ok. 2 lata młodsze. 47,7% to rodziny bezdzietne, a 37,7% to rodziny z 1 dzieckiem. Najmniej rozwodów występuje w rodzinach wielodzietnych (0,8 – 2,9%).

  W ostatnich latach ponad 2/3 przypadków powództwo o rozwód wnosi kobieta. Natomiast orzeczenie rozwodu z winy żony następuje w niewiele ponad 3% przypadków. Wina męża orzekana jest w 20% przypadków. Zwykle, w ponad 70% rozwodów, sąd nie orzeka winy. • strona www: Fabryka Dizajnu
  projekt graficzny: nietypowo.com