Zespół

Dorota Ziółkowska – Maciaszek – Prezes Zarządu   Portret Dorota

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, a wcześniej – Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej. Ukończyła Szkołę Psychoterapeutów i Trenerów w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie (certyfikat nr 127), roczny Kurs Terapii Par w Laboratorium Psychoedukacji oraz szkolenie z zakresu psychoterapii i pracy z grupą w Polskim Towarzystwie Psychologii Zorientowanej na Proces. Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych. Pracuje też w obszarze mediacji małżeńskich i terapii pary. Prowadzi coaching oraz szkolenia i warsztaty między innymi z zakresu: efektywnej komunikacji, rozwiązywania konfliktów, zarządzania stresem, zapobiegania wypaleniu zawodowemu, interwencji kryzysowej. Superwizuje pracę grupy oświatowych interwentów kryzysowych w Warszawie. Wieloletni współpracownik Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (Uniwersytet Humanistyczny SWPS).

Katarzyna Klimko-Damska – Vice Prezes Zarządu Fundacji   Kasia KD

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Psychoterapii  „INTRA” oraz  Studiów Podyplomowych SWPS  z zakresu Seksuologii Klinicznej i Sądowej. Zajmuje się problemami dotyczącymi  zdrowia seksualnego – prowadzi terapię indywidualną i terapię par w tym zakresie. Przez wiele lat pracowała z osobami, które weszły w konflikt z prawem i ich rodzinami. Prowadzi terapię ofiar i sprawców przemocy w tym przemocy seksualnej . W pracy naukowej skupia się nad problemem pedofilii. Orędowniczka  rozmawiania rodziców  z dziećmi o „tych sprawach”.

Katarzyna Alina Koszewska   –  Członek Zarządu, Dyrektor Fundacji                                   

Psycholog (specjalność: psychologia kliniczna i zdrowia, Uniwersytet SWPS), pedagog (specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Uniwersytet Warszawski), terapeutka EMDR level I,  level II (certyfikacja PTT EMDR i EMDR Europe), interwentka kryzysowa – certyfikacjja PEN, superwizorka – certyfikacja MEN, trenerka rozwoju osobistego – certyfikacja CODN, CEO. Absolwentka 350-godzinnego Programu Edukacji Psychologicznej w zakresie Pomocy Psychologicznej Instytutu Terapii Gestalt Oddziału Krakowskiego Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków. Staż kliniczny odbyła w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Zaburzeń Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Od 2012 roku w Fundacji Rozwód? Poczekaj!, gdzie zajmuje się udzielaniem pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych, terapią traumy sytuacyjnej oraz terapią traumy związanej z zaburzeniami więzi wykorzystując terapię EMDR oraz terapię integracyjną; prowadzi grupy wsparcia dla osób w kryzysie okołorozwodowym/okołorozstaniowym, wykłady, zajęcia warsztatowe, konsultacje dla rodziców.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami znajdującymi się w kryzysie życiowym, cierpiącymi na depresję, doświadczającymi lęków, stresu, trudności emocjonalnych i motywacyjnych, problemów wychowawczych. Stale doskonali swoje umiejętności. Współautorka i redaktorka merytoryczna licznych publikacji dla nauczycieli i trenerów, w tym: „Sytuacje kryzysowe w szkole”, „Kryzys. Szybkie reagowanie”, „Prawa człowieka, Poradnik nauczyciela”, „Zrozumieć innych, czyli jak uczyć o uchodźcach (książka nominowana do Nagrody Edukacja XXI w 2002 roku), „Szkolny program wychowawczy”, „Trening Kompetencji Społecznych” i inne. Autorka książki „Dołącz do nas” wydanej przez Olimpiady Specjalne Polska. Redaktorka merytoryczna polskiej edycji „Compasito” – poradnika Rady Europy, Wydawnictwa CODN, „Autobiografii spotkań międzykulturowych” – Rada Europy, Wydawnictwo ORE i wielu innych , w tym: artykułów w czasopismach psychologicznych.              

Ewa Kraszpulska – współpracownik  

 absolwentka Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Pedagog, nauczyciel dyplomowany, socjoterapeuta, edukator. Odbyła studia podyplomowe w zakresie logopedii, socjoterapii, przygotowania do życia w rodzinie. Posiada certyfikat trenera ART-u, oraz trenera ETOH-u, uprawniający do samodzielnej realizacji programu „III Elementarza czyli siedmiu kroków”. Projektuje i realizuje programy dla uczniów, nauczycieli i rodziców dotyczące problemów przemocy dorosłych w stosunku do dzieci, wykorzystywania seksualnego, uzależnień, komunikacji interpersonalnej. Ma doświadczenie w rozwiązywaniu trudnych problemów interpersonalnych w klasach szkolnych drogą mediacji i negocjacji. Jest obrońcą praw dziecka. Współpracuje z Fundacją NSPPCC Child Protection. Szkoli studentów, przygotowując ich do pracy z dziećmi na koloniach. Prowadzi warsztaty i superwizje dla nauczycieli i rodziców. Dyrektor Ośrodka „Żyj zdrowo”.

Małgorzata Kałaska – współpracowniczka 

dr psychologii, mediatorka, certyfikowany trener komunikacji międzykulturowej, trenerka rozwoju osobistego. Coach rodzicielski i coach relacji. Wykładała na uczelni, pracowała jako psycholog w warszawskich szkołach i przedszkolu, ukończyła kilka kursów psychoterapii. Obecnie pracuje integracyjnie i systemowo z rodzicami i parami zwłaszcza w nietypowych układach rodzinnych. Współpracuje z Fundacją Rozwoju Rodziny RoRo, z NVC Lab, próbując twórczo godzić wyniki aktualnych psychologicznych badań naukowych z podejściem NVC (z powodzeniemJ). Prowadzi warsztaty umiejętności wychowawczych, konsultacje i coaching dla rodziców rozwodzących się, dla rodziców samodzielnych (także ojców!), adopcyjnych i par patchworkowych. Prowadzi też mediacje w konfliktach rodzinnych – zwłaszcza okołorozwodowych oraz coaching i szkolenia dla nauczycieli (od przedszkola do liceum) w zakresie pomocy dziecku w sytuacji rodzinnego kryzysu.                                     

 Monika Werwicka – współpracowniczka   Monika foto

Ukończyła Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii. Posiada licencję trenerską w zakresie                 grupowego treningu umiejętności społecznych, wydaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Zajmuje się szeroko rozumianą diagnozą psychologiczną, prowadzi terapię krótkoterminową oraz interwencje kryzysowe. Autorka i realizatorka licznych programów i projektów szkoleniowych. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i treningów z obszaru komunikacji interpersonalnej, twórczego myślenia, asertywności, mediacji i negocjacji, wykorzystywania inteligencji emocjonalnej. Prowadzi indywidualne konsultacje superwizyjne oraz life-coaching dla TOP managmentu. Wieloletni dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie. Jest stałym współpracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego.

Paweł Wojciechowski – współpracownik   

Psychoterapeuta prowadzący terapię indywidualną i grupową w podejściu psychodynamicznym oraz psychoterapię par. Absolwent czteroletniego Studium Psychoterapii oraz dwuletniego Studium Psychoterapii Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji. Ukończył szkolenie Emotionally Focused Therapy for Couples certyfikowane przez International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy w Ottawie.
Odbył 3-letni staż kliniczny w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie, w Ambulatorium, na Oddziale XI Rehabilitacji Psychiatrycznej i Oddziale II Psychiatrycznym. W ramach praktyki szkoleniowej współprowadził grupy terapeutyczne młodych dorosłych w Laboratorium Psychoedukacji.
Jest członkiem Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoją pracę poddaje superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; Zofii Milskiej -Wrzosińskiej, Jerzego Dmuchowskiego, Katarzyny Moczulskiej.

Posiada certyfikaty trenera i coacha Akademii Trop rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Dotychczas opublikował: Rozmowę „Nasze światy zastępcze” (Charaktery nr 1/2020), książkę „Światy Zastępcze. Samotność wobec kultury” (Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2018), oraz zbiór poezji „Cisza jest w moim życiu” (LSW 2014).

W Fundacji prowadzi zajęcia psychoedukacyjne w zakresie wzmacniania kompetencji rodzicielskich, w tym – warsztaty dla ojców oraz grupy dla osób z uzależnieniami behawioralnymi.

Natalia Gozdowska – współpracowniczka     

Trener rozwoju osobistego, coach, od ponad 15 lat pomaga innym w zakresie wzmacniania talentów, kompetencji miękkich, umiejętności budowania relacji z innymi. Pracowała w obszarach, z zarządzaniem zasobami ludzkimi i komunikacją w Avivie, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zajmowała się rekrutacją i rozwojem w Enel-Medzie, gdzie prowadziła szkolenia z zakresu zarządzania stresem i budowania relacji z pacjentem. Przez ostatnie dwa lata zajmowała się doradztwem w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozwojem centralnych procesów HR w Early Stage. Obecnie współpracuje z fundacją Mamo Pracuj, z którą realizuje m.in. projekty z zakresu mentoringu, doradztwa zawodowego, wsparcia kobiet, wracających do pracy po dłuższej przerwie. Publikuje również artykuły na temat rozwoju osobistego na portalu www.mamopracuj.pl. Jest w trakcie certyfikacji na studiach podyplomowych z zakresu coachingu i mentoringu SWPS i Laboratorium Psychoedukacji.

Rada Fundacji:

Dorota Wodnicka, Monika Werwicka, Magdalena Barbaś


 • Statystyki

  W 2013 r. rozwiodło się ponad 66 tys. par małżeńskich, co oznacza wzrost liczby rozwodów (o ponad 1,6 tys.) w stosunku do roku poprzedniego.

  W miastach intensywność rozwodów jest ponad dwukrotnie wyższa niż na wsi.

  Rozwiedzeni małżonkowie przeżywają ze sobą przeciętnie ok. 14 lat. Średni wiek mężczyzn w momencie rozwodu to 40-41 lat. Kobiety były o ok. 2 lata młodsze. 47,7% to rodziny bezdzietne, a 37,7% to rodziny z 1 dzieckiem. Najmniej rozwodów występuje w rodzinach wielodzietnych (0,8 – 2,9%).

  W ostatnich latach ponad 2/3 przypadków powództwo o rozwód wnosi kobieta. Natomiast orzeczenie rozwodu z winy żony następuje w niewiele ponad 3% przypadków. Wina męża orzekana jest w 20% przypadków. Zwykle, w ponad 70% rozwodów, sąd nie orzeka winy. • strona www: Fabryka Dizajnu
  projekt graficzny: nietypowo.com

Sprawozdanie merytoryczne 2018 

Sprawozdanie merytoryczne 2017

Sprawozdanie merytoryczne 2016    

sprawozdanie-merytoryczne-2015

Sprawozdanie merytoryczne 2014

bilans  2018 

bilans2015

bilans_2014

Theme: flashcast.

-->