Terapia EMDR i coaching

TERAPIA EMDR

EMDR (Eye Movement  Desensitization and Reprocessing) to terapia osób, które doświadczyły traumy sytuacyjnej i traumy związanej z zaburzeniami więzi.  Jest terapią bardzo ustrukturalizowaną, łączącą w sobie elementy wielu podejść psychoterapeutycznych, jednak tym, co ją od tych podejść odróżnia, jest jej aspekt neurofizjologiczny.

Terapia EMDR to metoda dająca narzędzia, które pozwalają pomóc osobom z problemami o podłożu lękowym. Zalecana w przypadku trudności, które zapoczątkowało wydarzenie traumatyczne typu przemoc, wykorzystanie seksualne, wypadki, katastrofy naturalne i wiele innych, w tym związanych z zaburzeniami więzi w okresie wczesnodziecięcym.

EMDR integruje elementy standardowych technik terapeutycznych z bodźcem zewnętrznym w postaci stymulacji bilateralnej, która stymuluje mózg na poziomie neurofizjologicznym do bardziej adaptacyjnego przetwarzania informacji.
EMDR jest jedną z dwóch metod oficjalnie rekomendowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) do leczenia zaburzeń posttraumatycznych (PTSD) dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, zarówno w procesie indywidualnym jak i grupowym.

Terapię tę w Fundacji prowadzi psycholog Katarzyna Alina Koszewska (cv – zakładka Zespół)

Koszt spotkania 60 min – 150 zł, a spotkania 90 min – 200 zł

Zapisy: k.koszewska@rozwodpoczekaj.org.pl

LIFE COACHING

Life coaching to wsparcie dla tych, którzy czują potrzebę wprowadzenia zmian w życiu osobistym i zawodowym. Metoda coachingu polega na partnerskiej współpracy coacha z klientem na rzecz wydobycia i wzmocnienia osobistego i zawodowego potencjału, inaczej mówiąc „w coachingu chodzi o wspomaganie ludzi w zdobyciu tego, czego pragną bez robienia tego za nich lub mówienia im, co mają robić”.

Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności. A także dostrzegają ograniczenia powodujące słabszą efektywność działania i pracują nad wyzbyciem się tych wewnętrznych barier.

 • Jesteś w trakcie zmiany życiowej lub zawodowej?
 • Wracasz do pracy po przerwie lub myślisz o zmianie ścieżki kariery?
 • Potrzebujesz porozmawiać o tym co Cię rozprasza, co Ci przeszkadza w osiągnięciu celu?
 • A może masz dość wewnętrznego krytyka i chciałabyś/chciałbyś bardziej doceniać siebie i swoje sukcesy?
Jedno z założeń coachingowych mówi: masz wszystkie zasoby do tego, żeby skutecznie działać – trzeba je tylko uruchomić!

Life coaching w Fundacji prowadzi coach i trener rozwoju osobistego Natalia Gozdowska (cv – zakładka Zespół) , która ma też duże doświadczenie we wspieraniu kobiet, w tym – mam małych dzieci w realizacji celów i zmianie życiowej.
Koszt spotkania (60 min) to 130 zł.

Zapisy: biuro@rozwodpoczekaj.org.pl

COACHING RODZICIELSKI

Coaching rodzicielski jest metodą wsparcia rodziców w świadomym wychowaniu swojego dziecka. Punktem wyjścia rozmowy coachingowej  jest konkretny problem, pytania coacha pozwalają precyzyjnie zdefiniować cel i podporządkować mu rozwiązania „szyte na miarę”, adekwatne do potrzeb klienta (rodzica).

Coaching rodzicielski ukierunkowuje rodziców  na  lepsze zrozumienie swojej relacji z dzieckiem. Warunkiem odniesienia sukcesu jest otwartość na zmianę i wspólne szukanie rozwiązań.

Coaching rodzicielski nie jest terapią rodziny, chociaż  może się tak zdarzyć, że w wyniku coachingu, klient dojdzie do  wniosku, że taka forma wsparcia, jak – terapia rodziny, jest mu potrzebna.

Za pomocą coachingu rodzicielskiego możesz:

odkryć swoje zasoby jako rodzica,

zrozumieć potrzeby swojego dziecka i jego zasoby,

praktykować nowe umiejętności w kontakcie z dzieckiem,

zapewnić dziecku możliwość pełnego rozwoju i zdobywania doświadczeń, będąc przy tym dla niego wsparciem,

nawiązać bliską relację z dzieckiem.

Do kogo skierowany jest coaching rodzicielski?

Do rodziców dzieci w każdym wieku, którzy chcą świadomie wychowywać, być wsparciem dla swojego dziecka,  budować z dziećmi głębokie relacje.

Jak jest forma coachingu rodzicielskiego?

Sesje indywidualne z rodzicem lub z rodzicami (60 minut)

Zapisy po uzgodnieniu mailowym: k.koszewska@rozwodpoczekaj.org.pl

Prowadzący:  Katarzyna Koszewska: patrz cv – zespół

Odpłatność: 130 zł za sesję • Statystyki

  W 2013 r. rozwiodło się ponad 66 tys. par małżeńskich, co oznacza wzrost liczby rozwodów (o ponad 1,6 tys.) w stosunku do roku poprzedniego.

  W miastach intensywność rozwodów jest ponad dwukrotnie wyższa niż na wsi.

  Rozwiedzeni małżonkowie przeżywają ze sobą przeciętnie ok. 14 lat. Średni wiek mężczyzn w momencie rozwodu to 40-41 lat. Kobiety były o ok. 2 lata młodsze. 47,7% to rodziny bezdzietne, a 37,7% to rodziny z 1 dzieckiem. Najmniej rozwodów występuje w rodzinach wielodzietnych (0,8 – 2,9%).

  W ostatnich latach ponad 2/3 przypadków powództwo o rozwód wnosi kobieta. Natomiast orzeczenie rozwodu z winy żony następuje w niewiele ponad 3% przypadków. Wina męża orzekana jest w 20% przypadków. Zwykle, w ponad 70% rozwodów, sąd nie orzeka winy. • strona www: Fabryka Dizajnu
  projekt graficzny: nietypowo.com

Sprawozdanie merytoryczne 2018 

Sprawozdanie merytoryczne 2017

Sprawozdanie merytoryczne 2016    

sprawozdanie-merytoryczne-2015

Sprawozdanie merytoryczne 2014

bilans  2018 

bilans2015

bilans_2014

Theme: flashcast.

-->