Terapia indywidualna

1. TERAPIA EMDR

EMDR (Eye Movement  Desensitization and Reprocessing) to terapia osób, które doświadczyły traumy sytuacyjnej i traumy związanej z zaburzeniami więzi.  Jest terapią bardzo ustrukturalizowaną, łączącą w sobie elementy wielu podejść psychoterapeutycznych, jednak tym, co ją od tych podejść odróżnia, jest jej aspekt neurofizjologiczny.

Terapia EMDR to metoda dająca narzędzia, które pozwalają pomóc osobom z problemami o podłożu lękowym. Zalecana w przypadku trudności, które zapoczątkowało wydarzenie traumatyczne typu przemoc, wykorzystanie seksualne, wypadki, katastrofy naturalne i wiele innych, w tym związanych z zaburzeniami więzi w okresie wczesnodziecięcym.

EMDR integruje elementy standardowych technik terapeutycznych z bodźcem zewnętrznym w postaci stymulacji bilateralnej, która stymuluje mózg na poziomie neurofizjologicznym do bardziej adaptacyjnego przetwarzania informacji.
EMDR jest jedną z dwóch metod oficjalnie rekomendowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) do leczenia zaburzeń posttraumatycznych (PTSD) dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, zarówno w procesie indywidualnym jak i grupowym.

Terapię tę w Fundacji prowadzi psycholog Katarzyna Alina Koszewska (cv – zakładka Zespół)

2. PSYCHOTERAPIA I WSPARCIE INDYWIDULNE DLA OSÓB W KRYZYSIE ROZSTANIA

Duża część pomocy indywidualnej jaką oferujemy w fundacji koncentruje się wokół tematyki związków uczuciowych, stylów przywiązania, lęku przed bliskością, trudności w budowaniu satysfakcjonujących więzi, powracających, destrukcyjnych wzorców relacji, samotności, rozstania. Metoda i forma pracy wynika z ustaleń, które podejmowane się w czasie konsultacji wstępnej.

Wsparcie w kryzysie: Rozstanie to jedno z najsilniej stresujących doświadczeń życiowych. Emocje towarzyszące rozpadowi związku czy rodziny potrafią wywoływać reakcję kryzysową, destabilizować codzienne funkcjonowanie, obniżać pewność siebie, wzbudzać reakcje lękowe odnośnie przyszłości. Osoby w tej sytuacji zmagają się z szeregiem silnych uczuć – krzywdy, winy, bezsilności, wściekłości, smutku czy rozpaczy. Dlatego często potrzebują psychologicznego wsparcia by móc wyjść z kryzysu i rekonstruować swoje życie na nowych zasadach. Temu celowi poświęcone są sesje indywidualne interwencji kryzysowej.

Psychoterapia: Wsparcie indywidualne może oznaczać również psychoterapię, która jest z jednej strony metodą wspierającą leczenie szeregu zaburzeń natury psychicznej, takich jak depresja, zaburzenia lękowe czy  zaburzenia osobowości a z drugiej strony jest pomocna, gdy osoba nie radzi sobie emocjonalnie z trudnymi sytuacjami życiowymi, jak np. żałoba, opuszczenie, trudność w znalezieniu celu życiowego, blokowanie własnego potencjału czy tkwienie w trudnych, raniących relacjach.

Sesje indywidualne prowadzą psycholożki: Dorota Ziółkowska-Maciaszek, Katarzyna Koszewska, dr Małgorzata Kałaska

3. LIFE COACHING

Life coaching to wsparcie dla tych, którzy czują potrzebę wprowadzenia zmian w życiu osobistym i zawodowym. Metoda coachingu polega na partnerskiej współpracy coacha z klientem na rzecz wydobycia i wzmocnienia osobistego i zawodowego potencjału, inaczej mówiąc „w coachingu chodzi o wspomaganie ludzi w zdobyciu tego, czego pragną bez robienia tego za nich lub mówienia im, co mają robić”.

Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności. A także dostrzegają ograniczenia powodujące słabszą efektywność działania i pracują nad wyzbyciem się tych wewnętrznych barier.

 • Jesteś w trakcie zmiany życiowej lub zawodowej?
 • Wracasz do pracy po przerwie lub myślisz o zmianie ścieżki kariery?
 • Potrzebujesz porozmawiać o tym co Cię rozprasza, co Ci przeszkadza w osiągnięciu celu?
 • A może masz dość wewnętrznego krytyka i chciałabyś/chciałbyś bardziej doceniać siebie i swoje sukcesy?
Jedno z założeń coachingowych mówi: masz wszystkie zasoby do tego, żeby skutecznie działać – trzeba je tylko uruchomić!

Life coaching w Fundacji prowadzi coach i trener rozwoju osobistego Natalia Gozdowska (cv – zakładka Zespół) , która ma też duże doświadczenie we wspieraniu kobiet, w tym – mam małych dzieci w realizacji celów i zmianie życiowej.
Zapisy: biuro@rozwodpoczekaj.org.pl

 • Statystyki

  W 2021 r. rozwiodło się ok. 61 tys. par małżeńskich. Liczba ta jest mniejsza niż w latach 2005-2019, przy czym od wielu lat odnotowuje się także mniejszą liczbę zawieranych małżeństw. W miastach intensywność rozwodów jest prawie trzykrotnie wyższa niż na wsi.

  Rozwiedzeni małżonkowie przeżywają ze sobą przeciętnie 14 lat. Średni wiek mężczyzn w momencie rozwodu to obecnie 42 lata. Kobiety były o ok. 2 lata młodsze. 47,7% to rodziny bezdzietne, a 37,7% to rodziny z 1 dzieckiem. Najmniej rozwodów występuje w rodzinach wielodzietnych (0,8 – 2,9%).

  W ponad 2/3 przypadków powództwo o rozwód wnosi kobieta. Zwykle, w prawie 80% rozwodów, sąd nie orzeka winy. Wina męża orzekana jest w 15% przypadków, zaś żony w niewiele niż 3% przypadków.

  Coraz częściej sąd orzeka wspólne wychowywanie dzieci przez rozwiedzionych rodziców – w 2021 r. takich rozstrzygnięć było ponad 68%, opieka przyznana wyłącznie matce to 27% (a jeszcze w 2000 r. udział ten wynosił aż 65%), natomiast wyłączna opieka ojca to 3% przypadków. • strona www: Fabryka Dizajnu
  projekt graficzny: nietypowo.com