Grupa wsparcia dla osób w kryzysie okołorozstaniowym

Od stycznia 2017 ruszają 2 grupy dla osób w kryzysie okołorozwodowym (rozstaniowym):

Konsultację poprzedzającą przyjęcie do grupy można umawiać mailowo już od grudnia: biuro@rozwodpoczekaj.org.pl

Grupa wsparcia dla kobiet: środy 18.00-20.00 od stycznia 2017 r.

Prowadząca: Katarzyna Alina Koszewska

Grupa wsparcia dla mężczyzn: czwartek 18.00-20.00 od stycznia 2017 r.

Prowadzący: Paweł Maciaszek

Nieodpłatna forma pomocy psychologicznej dla osób będących w kryzysie okołorozwodowym

– po podjęciu decyzji o rozstaniu lubi po opuszczeniu przez partnera.

Cele istnienia grupy:

– wzajemne wsparcie

– pomoc psychologiczna i psychologiczna interwencja kryzysowa

– psychoedukacja

Formy pracy:

Dzielenie się osobistym doświadczeniem w grupie osób o podobnych problemach  pod kierunkiem wykwalifikowanego trenera/trenerki oraz  konsultacje indywidualne, wykłady i warsztaty.

Tematyka spotkań będzie związana z takimi zagadnieniami jak: bliskość, opuszczenie, rozstanie, strata, miłość, bezpieczeństwo, odpowiedzialność, zemsta, wybaczenie, nadzieja, ból itp.

Maksymalna liczba osób w grupie: 12

Zasady uczestnictwa w grupie:

 

 1. Przystąpienie do grupy poprzedzone jest konsultacją indywidualną z trenerem prowadzącym, której celem jest dobór uczestników adekwatny do celów grupy.
 2. Grupa ma charakter otwarty – dobrowolność uczestnictwa oznacza, że każdy członek grupy może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w grupie, a na jego miejsce zostanie zrekrutowana nowa osoba.
 3. Dyskrecja – wzajemne zaufanie jest warunkiem poczucia bezpieczeństwa i współpracy. Wszystkie informacje o członkach grupy są objęte tajemnicą grupy.
 4. Odpowiedzialność za własny rozwój w sytuacji życiowej zmiany – każdy członek grupy decyduje o tym, co powie o sobie, ile chciałby wziąć od innych, ile innym ludziom chciałby dać. Dba o granice swoje i innych, bierze odpowiedzialność za konsekwencje swoich zachowań. Ma świadomość realizacji swoich celów i celów istnienia grupy.
 5. Otwartość – Członkowie grupy dzielą się swoim doświadczeniem, aktywnie słuchają innych, szanują odmienne opinie.
 6. Akceptacja – członkowie grupy akceptują siebie nawzajem, różnorodność jest wartością w rozwoju członków grupy.
 7. Szacunek – relacje w grupie oparte są na wzajemnych szacunku, formy pracy dostosowane do potrzeb członków grupy, szanujemy swój czas, punktualność jest wymagana.
 8. Elastyczność – w trakcie rozwoju grupy tworzone są dodatkowe zasady sprzyjające rozwojowi członków grupy. Odnoszą się one do relacji interpersonalnych i celu istnienia grupy.
 9. Trener prowadzący grupę podejmuje decyzję o wykluczeniu z grupy osób, które nie dotrzymują powyższych zasad. Decyzja taka poprzedzona jest wysłuchaniem członka grupy.

Grupy są nieodpłatne, w związku ze współfinansowaniem zajęć przez Miasto st. Warszawa i naszą Fundację w ramach projektu „SKAT – Stołeczny Klub Aktywnych Tatów”. • Statystyki

  W 2013 r. rozwiodło się ponad 66 tys. par małżeńskich, co oznacza wzrost liczby rozwodów (o ponad 1,6 tys.) w stosunku do roku poprzedniego.

  W miastach intensywność rozwodów jest ponad dwukrotnie wyższa niż na wsi.

  Rozwiedzeni małżonkowie przeżywają ze sobą przeciętnie ok. 14 lat. Średni wiek mężczyzn w momencie rozwodu to 40-41 lat. Kobiety były o ok. 2 lata młodsze. 47,7% to rodziny bezdzietne, a 37,7% to rodziny z 1 dzieckiem. Najmniej rozwodów występuje w rodzinach wielodzietnych (0,8 – 2,9%).

  W ostatnich latach ponad 2/3 przypadków powództwo o rozwód wnosi kobieta. Natomiast orzeczenie rozwodu z winy żony następuje w niewiele ponad 3% przypadków. Wina męża orzekana jest w 20% przypadków. Zwykle, w ponad 70% rozwodów, sąd nie orzeka winy. • strona www: Fabryka Dizajnu
  projekt graficzny: nietypowo.com