Umiejętności wychowawcze rodzica w sytuacji okołorozwodowej

Dla rozstających się rodziców przygotowaliśmy program doskonalenia umiejętności wychowawczych i komunikacyjnych w sytuacji okołorozwodowej. Na program składa się cykl od 4 do 8 spotkań indywidualnych obejmujących następujące zagadnienia:

 • potrzeby dzieci w różnym wieku i adekwatne reagowanie na nie przez rodzica
 • różne podejścia wychowawcze – oparte na karach i nagrodach vs potrzebie przynależności i naturalnych konsekwencjach (Pozytywna Dyscyplina)
 • skuteczne i nieinwazyjne wpływanie na dziecko i pozyskiwanie do współpracy
 • komunikacja z dzieckiem oparta na szacunku (Gordon, Faber&Maslish, NVC)
 • emocje – jak wspierać dziecko w zdrowej emocjonalności i radzeniu sobie z trudnymi uczuciami
 • wyznaczanie zdrowych granic w relacjach z dzieckiem, adekwatne wymagania
 • przyczyny niewłaściwych zachowań dzieci i rozwiązywanie sytuacji trudnych i konfliktowych z dzieckiem
 • dbałość o dziecko w sytuacji okołorozwodowej, w tym – przygotowanie do zmiany w rodzinie
 • budowanie współpracy na rzecz dziecka z drugim rodzicem w trakcie i po rozwodzie, w tym – opracowanie rodzicielskiego planu wychowawczego.

Oprócz powyższych „bazowych” treści tematyka spotkania jest elastycznie dostosowywana do konkretnych potrzeb danego rodzica i dzieci.

Spotkania są odpłatne – 150 zł/60 minut przy uczestnictwie jednego rodzica oraz pary rodziców.

Spotkania indywidualne mogą być uzupełniane warsztatami tematycznymi z zakresu umiejętności rodzicielskich, które stanowią element naszej stałej, nieodpłatnej oferty. Rodzice uczestniczący w programie mają pierwszeństwo zapisu na warsztaty i wykłady.

Na prośbę rodzica wydajemy zaświadczenia o odbyciu szkolenia w tym zakresie, także na potrzeby Sądu.

Spotkania prowadzą psychologowie współpracujący z Fundacją.

Zapisy: biuro@rozwodpoczekaj.org.pl



 • Statystyki

  W 2013 r. rozwiodło się ponad 66 tys. par małżeńskich, co oznacza wzrost liczby rozwodów (o ponad 1,6 tys.) w stosunku do roku poprzedniego.

  W miastach intensywność rozwodów jest ponad dwukrotnie wyższa niż na wsi.

  Rozwiedzeni małżonkowie przeżywają ze sobą przeciętnie ok. 14 lat. Średni wiek mężczyzn w momencie rozwodu to 40-41 lat. Kobiety były o ok. 2 lata młodsze. 47,7% to rodziny bezdzietne, a 37,7% to rodziny z 1 dzieckiem. Najmniej rozwodów występuje w rodzinach wielodzietnych (0,8 – 2,9%).

  W ostatnich latach ponad 2/3 przypadków powództwo o rozwód wnosi kobieta. Natomiast orzeczenie rozwodu z winy żony następuje w niewiele ponad 3% przypadków. Wina męża orzekana jest w 20% przypadków. Zwykle, w ponad 70% rozwodów, sąd nie orzeka winy.



 • strona www: Fabryka Dizajnu
  projekt graficzny: nietypowo.com

Sprawozdanie merytoryczne 2018 

Sprawozdanie merytoryczne 2017

Sprawozdanie merytoryczne 2016    

sprawozdanie-merytoryczne-2015

Sprawozdanie merytoryczne 2014

bilans  2018 

bilans2015

bilans_2014

Theme: flashcast.

-->