Warsztaty dla ojców

Jak poradzić sobie z emocjami własnymi i dziecka? Czy ojciec może przytulać? Czy chłopiec chce być przytulany? Kiedy zasady wychowawcze dają bezpieczeństwo, a kiedy traumatyzują? Co zrobić, by dziecko miało adekwatne poczucie wartości i umiało radzić sobie z porażkami? Jaki wpływ na dziecko ma uważna obecność ojca? W jaki sposób stajemy się nieobecni w życiu naszych dzieci? Jak relacja z matką dziecka wpływa na twoje podejście do dzieci? Co jako ojciec przekazujesz swojej córce i synowi?

To tylko część pytań, na które będziemy poszukiwać odpowiedzi na czerwcowych warsztatach dla ojców.

Warsztaty przeznaczone są dla ojców, którzy:

 • Chcą więcej dowiedzieć się o relacji z dzieckiem i poznać praktyki wystarczająco dobrego kontaktu.
 • Chcieliby bliżej przyjrzeć się sobie, zrozumieć swoje zachowania i ich przyczyny w kontekście relacji z córką lub synem i własnych doświadczeń bycia dzieckiem i partnerem.
 • Doświadczają realnych problemów małżeńskich lub kłopotów z dziećmi i poszukują pomocy w tym zakresie.
 • Zależy im, by stawać się świadomym i wspierającym ojcem dla swoich dzieci.

Korzyści:

Uczestnicy warsztatu

 • Będą lepiej rozumieć reakcje dziecka na siebie i siebie na dziecko
 • Będą doskonalić wystarczająco dobry i uważny kontakt
 • Będą identyfikować różne rodzaje agresji u innych i u siebie, także takiej której nie widać
 • Będą uczyć się, jak lepiej rozpoznawać agresję oraz niepokój i lęk dziecka oraz jak sobie z nimi radzić
 • Zapoznają się z przyczynami deficytów w kontakcie interpersonalnym
 • Rozpoznają swój udział w potencjalnych problemach wychowawczych
 • Wypracują podstawowe sposoby zapobiegania przekazom międzypokoleniowych destrukcyjnych wzorców „z ojca na syna”, „z matki na córkę”.

Warsztaty są nieodpłatne, współfinansowane przez Miasto st. Warszawa i naszą fundację w ramach projektu „Ta Szansa dla rodzin”

Prowadzący: Paweł Wojciechowski, certyfikowany trener i coach, psychoterapeuta psychodynamiczny (w trakcie szkolenia).  Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą od 15 roku życia, przeżywającymi kryzys życiowy, problemy rodzinne, w relacjach partnerskich i rówieśniczych, problemy wychowawcze, a także z osobami które spotykają się w życiu z odrzuceniem, mają poczucie osamotnienia, braku pewności siebie i niskim poczucie własnej wartości, osobami w depresji, przeżywającymi lęki lub fobie, osobami uzależnionymi od aktywności i substancji, oraz współuzależnionymi, osobami z niepowodzeniami w pracy, z wypaleniem zawodowym oraz życiowym.

Kiedy:  dwa spotkania online: 2 grudnia oraz 9 grudnia 2020, środa, godz. 16.00-19.00

Gdzie: online, platforma zoom (nie trzeba zakładać konta, otrzymają Państwo link do zajęć droga mailową)

Zapisy: biuro@rozwodpoczekaj.org.pl

 • Statystyki

  W 2021 r. rozwiodło się ok. 61 tys. par małżeńskich. Liczba ta jest mniejsza niż w latach 2005-2019, przy czym od wielu lat odnotowuje się także mniejszą liczbę zawieranych małżeństw. W miastach intensywność rozwodów jest prawie trzykrotnie wyższa niż na wsi.

  Rozwiedzeni małżonkowie przeżywają ze sobą przeciętnie 14 lat. Średni wiek mężczyzn w momencie rozwodu to obecnie 42 lata. Kobiety były o ok. 2 lata młodsze. 47,7% to rodziny bezdzietne, a 37,7% to rodziny z 1 dzieckiem. Najmniej rozwodów występuje w rodzinach wielodzietnych (0,8 – 2,9%).

  W ponad 2/3 przypadków powództwo o rozwód wnosi kobieta. Zwykle, w prawie 80% rozwodów, sąd nie orzeka winy. Wina męża orzekana jest w 15% przypadków, zaś żony w niewiele niż 3% przypadków.

  Coraz częściej sąd orzeka wspólne wychowywanie dzieci przez rozwiedzionych rodziców – w 2021 r. takich rozstrzygnięć było ponad 68%, opieka przyznana wyłącznie matce to 27% (a jeszcze w 2000 r. udział ten wynosił aż 65%), natomiast wyłączna opieka ojca to 3% przypadków. • strona www: Fabryka Dizajnu
  projekt graficzny: nietypowo.com