MY DWOJE – TRZY ROLE małżonek, rodzic, dziecko własnych rodziców

Zadbajcie o swoje małżeństwo już na starcie!

Warsztaty dla rodziców z dziećmi do lat 5 współfinansowane przez Miasto st. Warszawa i portal „We dwoje”

Dobra, szczęśliwa i wspierająca rodzina opiera się przede wszystkim na mocnym, spójnym systemie małżeńskim. To więź i porozumienie miedzy partnerami stanowią najlepszą bazę do rozwoju dziecka i trwałości rodziny.

Proponujemy profesjonalne warsztaty dla rodziców małych dzieci, a więc par, które są na początkowych etapach budowania życia rodzinnego.

Program „My dwoje – trzy role: małżonek, rodzic, dziecko własnych rodziców” jest neutralny światopoglądowo i oparty na aktualnej wiedzy psychologicznej na temat małżeństwa i rodziny.

Ideą programu jest umocnienie partnerów w nowych rolach życiowych, co wpisuje się w nadrzędne cele naszej Fundacji związane z profilaktyką rozwodów.

Osoby prowadzące warsztaty to praktycy (psycholodzy, terapeuci rodzinni, trenerzy umiejętności społecznych, seksuolog, pedagodzy-animatorzy) o dużym doświadczeniu zawodowym i życiowym.

więcej

 • Statystyki

  W 2021 r. rozwiodło się ok. 61 tys. par małżeńskich. Liczba ta jest mniejsza niż w latach 2005-2019, przy czym od wielu lat odnotowuje się także mniejszą liczbę zawieranych małżeństw. W miastach intensywność rozwodów jest prawie trzykrotnie wyższa niż na wsi.

  Rozwiedzeni małżonkowie przeżywają ze sobą przeciętnie 14 lat. Średni wiek mężczyzn w momencie rozwodu to obecnie 42 lata. Kobiety były o ok. 2 lata młodsze. 47,7% to rodziny bezdzietne, a 37,7% to rodziny z 1 dzieckiem. Najmniej rozwodów występuje w rodzinach wielodzietnych (0,8 – 2,9%).

  W ponad 2/3 przypadków powództwo o rozwód wnosi kobieta. Zwykle, w prawie 80% rozwodów, sąd nie orzeka winy. Wina męża orzekana jest w 15% przypadków, zaś żony w niewiele niż 3% przypadków.

  Coraz częściej sąd orzeka wspólne wychowywanie dzieci przez rozwiedzionych rodziców – w 2021 r. takich rozstrzygnięć było ponad 68%, opieka przyznana wyłącznie matce to 27% (a jeszcze w 2000 r. udział ten wynosił aż 65%), natomiast wyłączna opieka ojca to 3% przypadków. • strona www: Fabryka Dizajnu
  projekt graficzny: nietypowo.com